Splněné úkoly z dist.výuky

Splněné úkoly z dist.výuky