Dokumenty ke stažení

Školní řád (platný od 1.9.2018)

Žádost o přijetí dítěte 2023/2024

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Žádost o prominutí od úplaty

Ukončení docházky dítěte z vůle rodičů

Pověření k převzetí

 

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.