O nás

O nás

Naše mateřská škola se nachází v podkrkonošském městečku v malebném údolí řeky Úpy. Vznikla 1. ledna 2003 jako právní subjekt sloučením dvou MŠ:

  • MŠ Jaromír, Plickova 781, Úpice
  • MŠ Na Veselce, Na Veselce 1018, Úpice

Ředitelství právního subjektu bylo zřizovatelem školy Městem Úpice situováno do MŠ Jaromír, jejíž budova je v blízkosti městského úřadu a může tak probíhat blízký provozní kontakt mezi školou a zřizovatelem.

MŠ Jaromír se nachází v centru města.

Jedná se o starší dvoupatrovou budovu, s přilehlou školní zahradou vybavenou pro hry dětí (pískoviště, skluzavky, dřevěné stavby – vláček, hrad, pružinové houpačky atd.). V suterénu budovy je školní kuchyně, šatny pro děti a personál, sklepní prostory. V přízemí a 2. podlaží se nachází 5 tříd MŠ /každá pro 15 dětí/, ředitelna, kancelář účetní, společenská místnost, sociální zařízení, kuchyňky. Ve 3. podlaží jsou umístěny ložnice dětí, kabinet, terasa, knihovna, spisovna, WC pro děti.

MŠ Na Veselce je umístěna na kraji města, směrem na okresní město Trutnov.

Jde o dvě budovy panelákového typu. V patrové budově jsou umístěny 4 třídy MŠ (dvě na každém podlaží) /každá pro 25 dětí/, včetně sociálního zařízení a kabinetů.  Ve druhé budově je školní kuchyně, sklady, kancelář. Obě budovy jsou spojeny zastřešeným koridorem.

Součástí objektu je velká školní zahrada, která je vybudována v přírodním stylu. Její součástí je i permakulturní zahrada.

V letech 2011 (MŠ Jaromír) a 2012 (MŠ Na Veselce) bylo realizováno zateplení budov školy, včetně výměny oken a dveří. V roce 2015 proběhla celková rekonstrukce školní zahrady MŠ Na Veselce.

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu – BAREVNÝ SVĚT, s mottem:

 „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ /Jan Čarek/

Učitelky školy vycházely při jeho sestavování z jednotlivých ročních období, z oslavy lidových tradic a svátků i z historie a bohatého současného kulturního života našeho města.

Naší základní vizí je:

„Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základu hodnot, na kterých je založena naše společnost a projevovat se jako samostatná osobnost, která působí na svoje okolí – získání osobní samostatnosti.“


Víme, že nezastupitelnou roli pro utváření osobnosti dítěte je rodina. Dítě však potřebuje ke svému zdravému a přirozenému rozvoji i společenství svých vrstevníků. Mezi nimi získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život ve společnosti. Naše MŠ proto doplňuje rodinnou výchovu a zajišťuje dětem přiměřené mnohostranné podněty, které jsou předpokladem jeho aktivního rozvoje a celoživotního vzdělávání.

Základ tvoří socializace dítěte a naším profesním cílem je vycházet z potřeb zájmů, možností každého jedince. Klademe základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učíme dítě být samo sebou a klademe základy jednání a chování v duchu lidských a etických hodnot. Je to plánovaný cílevědomý proces, v němž se rovnovážně prolínají spontánní a řízené aktivity. Tento proces probíhá během celého dne, aniž má dítě pocit, že je k něčemu nuceno. Všechno toto učení - vzdělávání - probíhá prostřednictvím dovedností a poznatků. Předpokladem dobrých pedagogických úspěchů naší školy je průběžné zvyšování odborných znalostí všech pedagogů i ostatních zaměstnanců školy.

V obou školních jídelnách našich MŠ se připravují jídla dle výživných norem pro předškolní děti. V průběhu měsíce je sledována zdravá výživa, odpovídající správnému vývoji dětí. Naše kuchařky připraví speciální dietní stravu i těm dětem, jejichž rodiče o to požádají a předloží lékařské potvrzení.