ZÁŘÍ VE SLUNÍČKÁCH

ZÁŘÍ VE SLUNÍČKÁCH

ZÁŘÍ VE SLUNÍČKÁCH

03.09.2018


Vítejte milí rodiče v novém školním roce, přejme si všichni radostný rok spolu ve třídě Sluníčka.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA se bude konat 5.9. od 15 hodin ve třídě Sluníček - zde získáte důležité informace - účast Vás všech je žádoucí.

V září se budeme společně všichni poznávat, děti se seznámí s pravidly společného soužití v kolektivu,

čeká nás celoroční "Putování se skřítkem Medovníčkem"

využijeme hezkého počasí "babího léta" k aktivnímu pobytu venku

- v září bude zahájen plavecký kurz 14.9.

- logopedická péče bude zajištěna opět Mgr. Mertlíkovou

- uskutečníme výlet na přehradu Les Království (dle počasí 19.9 nebo 26.9.)

- 18.9.(út) - divadlo v MŠ "O Lesněnce" od 8:45h. za 45Kč