MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚPICE

příspěvková organizace

Plickova 781
Úpice 542 32

IČO:
750 16 150
e-mail:
materskaskolaupice@tiscali.cz
www stránky:
www.msupice.cz
datová schránka:
4brehqk

Zřizovatel:

Město Úpice
Pod Městem 624, Úpice
starosta: Petr Hron

Ředitelka MŠ:
Bc. ZVELEBILOVÁ JITŘENKA

Zástupkyně ředitelky:
ŘÍHOVÁ JAROSLAVA

Vedoucí školní jídelny:
JUSTOVÁ IRENA

Účetní:
PROKOPOVÁ MARCELAPROVOZNÍ DOBA:
6,15 – 16,15

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Žádné akce

ZÁPIS DO MŠ - informace

02.04.2020 13:40


Zápis do MŠ se koná 6. května 2020 v budově MŠ Jaromír. Bližší informace budou zveřejněny.

Protože je nutné potvrzení žádosti o přijetí do MŠ dětskou lékařkou, domluvili jsme s úpickými lékařkami toto řešení. Rodiče, kteří mají zájem o přihlášení dítěte do naší MŠ, prosíme, aby kontaktovali dětskou lékařku TELEFONICKY a domluvili si termín potvrzení.

Formulář žádosti najdete na našich webových stránkách nebo jsou volně přístupné na budově MŠ Jaromír.
 

OŠETŘOVNÉ

31.03.2020 16:48


Každý z rodičů, který čerpá ošetřovné musí SÁM vyplnit "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" a předat svému zaměstnavateli. Mateřská škola tento výkaz nepotvrzuje.

Ke stažení najdete na stránkách Ministerstva sociálních věcí zde: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Uzavření mateřské školy

18.03.2020 12:29


Mateřská škola Úpice, Plickova 781, 54232 Úpice

Dne 18. 3. 2020 ředitelka rozhodla po dohodě se zřizovatelem školy Městem Úpice o uzavření Mateřské školy Úpice

od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání.

Rozhodnutí bylo učiněno na základě doporučení MŠMT a projednáno se zřizovatelem mateřské školy Městem Úpice dne 18. 3. 2020 s ohledem na opatření, která vydala vláda. Důvodem uzavření školy je pandemie koronaviru.

V Úpici 18. března 2020

Č.j. 21/2020

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

Bc. Jitřenka Zvelebilová, ředitelka školy

Důležité informace:

v pondělí 23. 3. 2020 od 8.00 – 10.00 hod. v obou budovách školy /Jaromír, Veselka/.
od úterý 24. 3. 2020 pouze v MŠ Jaromír od 8.00 – 10.00 hod. v kanceláři účetní školy

  • Úhrada za vzdělávání a školské služby „školné“ bude všem bez rozdílu poníženo podle délky uzavření mateřské školy dle zákona. Stravné bylo všem odhlášeno.
  • Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření  jsou určeny tyto školy na území Královéhradeckého kraje, které budou s účinností od 17. března 2020 od 6:00 hod. vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení (dále jen „dotčení zaměstnavatelé“):
    • Mateřská škola, Trutnov pro děti ve věku 3 – 6 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
    • Základní škola, Trutnov, Komenského 399 pro děti ve věku 7 – 10 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov
    • Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 pro děti ve věku 7 – 10 let zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

Důležité informace

Zápis do MŠ - školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ - školní rok 2020/2021

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ ÚPICE

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ ÚPICE

Školní řád

Školní řád

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

GDPR - zpracování osobních údajů

GDPR - zpracování osobních údajů

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti webových stránek