MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚPICE

příspěvková organizace

Plickova 781
Úpice 542 32

IČO:
750 16 150
e-mail:
materskaskolaupice@tiscali.cz
www stránky:
www.msupice.cz
datová schránka:
4brehqk

Zřizovatel:

Město Úpice
Pod Městem 624, Úpice
starosta: Petr Hron

Ředitelka MŠ:
Bc. ZVELEBILOVÁ JITŘENKA

Zástupkyně ředitelky:
ŘÍHOVÁ JAROSLAVA

Vedoucí školní jídelny:
JUSTOVÁ IRENA

Účetní:
PROKOPOVÁ MARCELAPROVOZNÍ DOBA:
6,15 – 16,15

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Žádné akce

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

21.05.2021 08:27


INFORMACE O NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ OD 26. dubna 2021

22.04.2021 10:05


Od pondělí 26. dubna mohou nastoupit všechny děti!

Bez roušek ve školce a bez testování.

 

Mimořádné opatření MZd ze dne 19.4.2021 č.j. MZDR 14 600/2021-3/MIN/KAN

„V mateřských školách od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí …)“

 

Prosíme rodiče, aby nadále dodržovali bezpečnostní opatření v MŠ:

 • respirátory
 • pouze 1 doprovod dítěte
 • omezit svůj pohyb v MŠ
 • z nařízení vlády musí mít děti na vycházce v zastavěných částech obce roušky - Prosíme, aby každé dítě mělo v šatně v sáčku 2 čisté roušky

 

Školné:

 • děti vybraných profesí, které nastoupily 12. dubna v souladu s mimořádným opatřením = školné 400 Kč (omezení provozu mimořádným opatřením nepřekročilo zákonem stanovenou hranici pro snížení /více než 5 vyučovacích dnů/, takže se školné nebude krátit)
 • všechny ostatní děti od 26. dubna, kdy nebude již provoz omezen mimořádným opatřením = školné 100 Kč (omezení provozu 15 vyučovacích dnů)
 • děti s povinnou předškolní docházkou a děti se SVP školné nehradí

 

Těšíme se na vás

Úpice 21. dubna 2021

Bc. Jitřenka Zvelebilová
ředitelka MŠ

Otevření MŠ 12.4.2021

09.04.2021 11:51


DŮLEŽITÉ INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLEK

V pondělí 12. dubna se otevírá MŠ pro povinné předškolní vzdělávání (pouze pro předškoláky) a děti rodičů vybraných profesí (Žádost ke stažení zde). 

Dle zákona otevřením povinného předškolního vzdělávání zaniká možnost povinné distanční výuky. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ vám opět vzniká povinnost omlouvat své dítě a napsat omluvenky.

 

POKYNY PRO VSTUP DO MŠ:

- testování bude probíhat v šatně dětí

Testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

SARS-CoV-2 LEPU Antigen Rychlotest z kraje nosu

-při příchodu dítěte se zákonným zástupcem, (NE SOUROZENCI! Ve dnech testování) obdržíte v pondělí a ve čtvrtek (út-pá, st) antigenní test, který dítěti provedete sami (provedete výtěr z přední části nosu z obou dírek dle instrukcí přítomné učitelky) a podepíšete protokol o testování

-pokud nastoupíte v jiný den než pondělí, test musíte podstoupit také, intervaly testů jsou po a čt, nebo úterý a pátek či středa.

-po vytření předáte tyčinku učitelce, která test dokončí a vy budete čekat na výsledek testu cca 15minut  (počkáte před MŠ, s náležitým odstupem a po celou dobu s respirátorem na ústech)

-až po informaci učitelky o negativním testu můžete odejít do své třídy

 

VŽDY JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE!

Instruktáž MŠMT: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

DÍTĚ JE ZPROŠTĚNO ANTIGENNÍHO TESTU V MŠ V PŘÍPADECH:

-pokud v posledních 90 dnech prodělalo COVID-19 nebo v posledních 48hodinách absolvovalo test ve zdravotnickém zařízení s negativním výsledkem. U obou případů je nutné doložit písemné potvrzení!

-pokud test v MŠ vyjde pozitivně, dítě si odvedete domů a zajistíte si přes lékaře PCR test

 

Pro pobyt v MŠ stále platí nařízení min. 2 zdravotní roušky v šatně (ne látkové ani nákrčníky). Děti musí mít roušky na vycházku a pro aktuální potřebu.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY /nařízení vlády/

30.03.2021 10:02


Školné

 • školné bude stanoveno podle počtu dní uzavření školy /dle zákona/březen 0,- Kč, duben ?

Stravné a školné bude vybíráno hotově po návratu dětí do mateřské školy.

 • přesný termín bude oznámen a zavěšen na stránkách školy a v šatnách dětí.

Inkasní bezhotovostní platba byla naposledy provedena 15. 3. 2021

 • tato platba byla hrazena na měsíc duben – pokud nebude využita, bude přeplatek přesunut do měsíce června.

V měsíci dubnu nebude provedena inkasní bezhotovostní platba

 • bude použit přeplatek z měsíce března a v případě potřeby bude doúčtován v měsíci květnu (15. 5. 2021) – pokud bude běžný provoz MŠ

Důležité informace

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2021/2022

Školní řád

Školní řád

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ ÚPICE

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ ÚPICE

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

GDPR - zpracování osobních údajů

GDPR - zpracování osobních údajů

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti webových stránek