MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚPICE

příspěvková organizace

Plickova 781
Úpice 542 32

IČO:
750 16 150
e-mail:
materskaskolaupice@tiscali.cz
www stránky:
www.msupice.cz
datová schránka:
4brehqk

Zřizovatel:

Město Úpice
Pod Městem 624, Úpice
starosta: Petr Hron

Ředitelka MŠ:
Bc. ZVELEBILOVÁ JITŘENKA

Zástupkyně ředitelky:
ŘÍHOVÁ JAROSLAVA

Vedoucí školní jídelny:
JUSTOVÁ IRENA

Účetní:
PROKOPOVÁ MARCELAPROVOZNÍ DOBA:
6,15 – 16,15

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Žádné akce

COVID 19 – INFORMACE

14.01.2021 11:57


V PŘÍPADĚ NÁKAZY DĚTÍ NEBO PERSONÁLU JE VEDENÍ ŠKOLKY KONTAKTOVÁNO TELEFONICKY HYGIENICKOU STANICÍ, KTERÁ STANOVÍ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ NEBO UZAVŘENÍ PROVOZU. JSOU NÁM ZASLÁNY PODKLADY PRO TRASOVÁNÍ DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ, KTERÉ ODESÍLÁME NA HYGIENU. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S POZITIVNÍ OSOBOU JSOU „NATRASOVANÉ“ OSOBY POVINNÉ ZŮSTAT OKAMŽITĚ V KARANTÉNĚ, KONTAKTOVAT LÉKAŘE /PEDIATR, PRAKTIK/ A PODSTOUPIT TESTOVÁNÍ.

O „NATRASOVÁNÍ“ VÁS UVĚDOMÍ ŠKOLKA A HYGIENICKÁ STANICE. SOUČASNĚ VÁM PŘEPOSÍLÁME INFORMACE Z HYGIENY PRO RODIČE DĚTÍ O DALŠÍM POSTUPU.

VZHLEDEM K ŠÍŘENÍ NEMOCI V NAŠÍ MŠ VÁS ŽÁDÁME O SDĚLENÍ VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY A KONTROLU VÁMI UVEDENÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL.

DĚKUJEME

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA

13.01.2021 16:19


V DŮSLEDKU DALŠÍCH POZITIVNÍCH TESTŮ COVID-19 U ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VESELCE A PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM BUDE PRODLOUŽENO OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VESELCE NEJMÉNĚ DO NEDĚLE 24. LEDNA.

PROSÍME RODIČE, ABY PŘIVEDLI SVÉ DĚTI JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ (např. zaměstnání).

Děkujeme za pochopení situace a vaši spolupráci.

UPOZORNĚNÍ

07.01.2021 17:49


V DŮSLEDKU POZITIVNÍHO TESTU COVID-19 U ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VESELCE A PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM BUDE OD PÁTKU 8.1.2021 ZATÍM DO 17.1.2021 OMEZEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VESELCE.

PROSÍME RODIČE - PŘIVEĎTE SVÉ DÍTĚ JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ (např. zaměstnání).

Děkujeme za pochopení situace a vaši spolupráci.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

07.09.2020 13:12


COVIDOVÁ OPATŘENÍ

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro rodiče

 • po příchodu do MŠ použijte desinfekci k ošetření rukou
 • zdržujte se v mateřské škole co nejkratší dobu
 • před předáním dítěte učitelce do třídy pomozte svému dítěti s umytím rukou mýdlem /30-40 sekund/
 • v případě příznaků infekčního onemocnění nedávejte své dítě do školky, ani sami nevstupujte, a informujte učitelku nebo vedení školy
 • pokud se projeví infekční onemocnění u dítěte během dne /kašel, dušnost, horečka, rýma,…/ budete bezprostředně telefonicky kontaktováni a jste povinni si jej v co nejkratší době vyzvednout
 • zajistěte, aby Vaše dítě mělo vždy v šatně 1-2 roušky v uzavřeném igelitovém sáčku pro případ potřeby

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - škola

 • v rámci úklidu častější zařazení ošetřování povrchů, podlah, klik, vypínačů, toalet, apod. desinfekčními prostředky
 • děti neustále vést k hygieně rukou a kontrolujeme její správné provedení
 • zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • časté a intenzivní větrání všech prostor školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

O případném distančním vzdělávání a jeho postupu vás budeme informovat – každá učitelka ve  třídě předškolních dětí si zvolí vhodný postup.

Důležité informace

Zápis do MŠ - školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ - školní rok 2020/2021

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ ÚPICE

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ ÚPICE

Školní řád

Školní řád

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

Školní vzdělávací program "Barevný svět"

GDPR - zpracování osobních údajů

GDPR - zpracování osobních údajů

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti webových stránek