Červen v Kopretinách

Vítejte v posledním předprázdninovém měsíci ve školce.Díky současné pozitivnější covidové situaci,kdy dochází k rozvolňování,můžeme uskutečnit několik akcí pro vaše děti.

1.6.(út) - tradiční dětský den na naší zahradě(zábavné sportovní disciplíny tříd s odměnami)

3.6.(čt) -  fotografování dětí (tablo+ společná pro všechny děti) již od 8 hodin

             - přesné info na nástěnce v šatně

8.6.(út) - Výlet předškoláků do Tonga ( Hradec Králové)

              - přesné info na nástěnce v šatně.Prosíme,čtěte!!!

10.6. (čt) - koncertík Inky Rybářové na naší školní zahradě od 9:30 ( společně s dětmi a uč. z Jaromíru)

Do 11.6.(pátek) nahlaste případnou docházku vašich dětí o prázdninách v obou MŠ.!!!

22.6.(út) - se rozloučíme s našimi předškoláky na školní zahradě.Kulturní program spolu s plněním poznávacích úkolů s rodiči začíná v 15 hodin.

30.6.(st) - výlet do ZOO ve Dvoře Králové

                - přesné informace budou v šatně na nástěnce,popř. u učitelek ve třídě

Co ještě plánujeme???

Podle počasí několik delších výletů do okolí MŠ.(podle situce s opékáním buřtíků)

Sledujte info ve třídě!!!Děkujeme uč.

Od 1.7. bude MŠ - Veselka uzavřena.V provozu pouze MŠ - Jaromír

Společně si užijeme měsíc červen,a pak hurá na prázdniny! V září,všichni odpočatí, se na vás opět budeme těšit a školákům přejeme šťastné vykročení do 1.třídy.smiley

MS Úpice, 01.06.2021

Květen v Kopretinách

MS Úpice, 05.05.2021

Duben v Kopretinách

MS Úpice, 14.04.2021

Březen v Kopretinách

Od 1.3.  zatím do 19.3. je z vládního nařízení Mateřská škola bohužel uzavřena.

Přistoupili jsme k distančnímu vzdělávání našich předškoláků.

Byla vytvořena emailová adresa pro naši třídu Kopretin, do které máte přístup pouze vy a my, vaše paní učitelky. Každé pondělí prohlédněte váš email s novými úkoly a zašlete je nám po vypracování zpět na email. Kdo nemá možnost vytištění, přijďte vždy v úterý mezi 8:00 - 11:00 h. do MŠ.

Přehled témat jednotlivých týdnů:

- 1.3.- 5.3.: Materiály

- 8.3. - 12.3.: Pohádky

- 15.3. - 19.3.: Vítáme jaro 

Přejeme Vám krásné dny plné sluníčka a ať se Vám daří v plnění úkolů.

Vaše paní učitelky smiley

MS Úpice, 03.03.2021

Únor v Kopretinách

MS Úpice, 31.01.2021

LEDEN V KOPRETINÁCH

 VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2021 A DOUFEJME,ŽE TO BUDE ROK ŠŤASTNĚJŠÍ, POHODOVĚJŠÍ A NAŠE    DĚTI SE ZAS BUDOU MOCI RADOVAT ZE VŠECH

 AKTIVIT VE ŠKOLCE I DOMA...

  V prvním lednovém týdnu si připomeneme tradici návštěvy Tří králů a to poutavým a poučným příběhem "O třech králích",písněmi s pohybem,říkadly,tvořením i hrou...

  Plánovaný lyžařský výcvik (od 11.-15.1.) je prozatím,z důvodu covidových opatření zrušen!!!Pokud se situace zlepší,bude nám později nabídnut náhradní termín.

  Rodiče přihlášených dětí budeme včas informovat.

  Podle sněhové nadílky přizpůsobíme naše lednové plány,sportovní aktivity,tvoření,hry a pokusy se sněhem,návštěvy blízkých krmelců...

  Aktivity mimo MŠ (návštěva tělocvičny,plavecký a lyžařský kurz,kino,knihovna....) budou záviset na vývoji koronavirové situace.

  Přejeme všem pevné zdraví,ať vám vydrží,pokud možno,dobrá nálada a věřte,že bude líp!!!

 

 

 

MS Úpice, 06.01.2021

Prosinec v Kopretinách

Vítejte v posledním měsíci v roce- prosinci,ve kterém si děti oživí vánoční zvyky,tradice,společně prožijí příchod Čerta a Mikuláše.

S dětmi vytvoříme drobná vánoční překvapení,přání a u stromečku si zazpíváme koledy a  zahrajeme vánoční pohádku...

Na besídku naší třídy si bohužel budeme muset počkat,až bude "lepší a příjemnější" doba.

4.12.(pátek) - návštěva čerta,anděla a Mikuláše ve školce.Po nadílce bude následovat "Čertovské skotačení",prostě dopoledne plné soutěží,her,drobných ůkolů,tvoření...

                  - Na závěr nás čeká "Čertovská diskotéka" v čertovském oblečení,které budou mít děti na sobě už po příchodu do třídy.

Již v měsíci říjnu jsme se zapojili do projektu místní akční skupiny KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY s názvem: " Covidu to osladíme" a tvořením našich dětí jsme potěšili

trutnovské zdravotníky.

Nyní v prosinci nás místní akční skupina znovu poprosila o spolupráci na projektu "Nikde nesmí býti smutno",kterým s dětmi potěšíme seniory v soc. zařízeních.

Připravíme pro ně vánoční pásmo koled,říkanek,vánočních pohádek,tanečků...

Milí rodiče a děti,přejeme vám klidné a pohodové Vánoce a těšíme se na vás v novém roce v plné síle a bez nemocí.Vaše učitelky,tety a paní kuchařky.

MS Úpice, 01.12.2020

Listopad v Kopretinách

Vzhledem ke koronavirové krizi se nám s dětmi nabízí jedno z plánovaných listopadových témat : PÉČE O TĚLO,ZDRAVÍ A PREVENCE.

S dětmi se budeme učit své tělo a jeho orgány poznávat,pojmenovávat jeho části (i ty drobné jako prsty - vyprávění a dramatizace pohádky " O Palečkovi

a jeho kamarádech".

Dále si budeme povídat o prevenci,předcházení nemocí (prac.listy,sešity - Co je zdravé? Pohyb na čerstvém vzduchu,pestrý jídelníček,odpočinek...) a zahrajeme si

"Na lékaře","Na zubaře"....

Při pobytu venku si budeme všímat změn v přírodě,zbarvení a opadávání listí,sbírat přírodniny k tvoření...

Oslavíme svátek sv.Martina povídáním nad obrazovým materiálem,novou písní,říkankou,pohybovou hrou i tvořením (Bílý kůň s hřívou - k procvičení jemné motoriky) a netrpělivě už budeme s dětmi vyhlížet první vločky.

Plánované akce - návštěva knihovny,tělocvičny na ZŠ jsou stejně jako výuka plavání,bruslení prozatím ZRUŠENY!!!

" Pokračujeme v plnění projektu "Cvičíme se zvířátky ve třídě i při pobytu na školní zahradě.

Pevně věříme,že v prosinci bude líp a my si společně užijeme Mikuláše s čertem,vánočních příprav a těšení se na Ježíška.

MS Úpice, 04.11.2020

Distanční výuka v době uzavření MŠ pro povinné předškolní vzdělávání

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ÚPICE

 

V případě uzavření Mateřské školy Úpice nebo třídy Mateřské školy Úpice z nařízení vlády nebo hygieny bude povinně probíhat distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

 

Stanovená pravidla a organizace distančního vzdělávání

vždy v PONDĚLÍ od 7,00 do 16,00 ve vaší mateřské škole /Jaromír, Na veselce/

  • vám budou předány týdenní plány a úkoly připravené učitelkami dle školního a třídního vzdělávacího programu
  • stejný den budete předávat učitelce úkoly vypracované vašimi dětmi
  • budete mít možnost s učitelkou komunikovat, ptát se, informovat se

Připravené týdenní plány a úkoly budou zveřejněny také na webových stránkách školy msupice.cz v sekci jednotlivých tříd. V doporučených odkazech najdete inspiraci pro další aktivity s dětmi.

Děkujeme za spolupráci a dodržení pravidel.

                                           Vaše učitelky

 

MS Úpice, 21.10.2020

Říjen v Kopretinách

  Říjnové akce

2.10. Plavecký kurz ZRUŠEN!

2.10. - Projektový den mimo MŠ ve Voletinách

             - svačina v MŠ v 7:45,odjezd v 8:15 od MŠ,návrat na oběd

            - komu se dělá v autobusu špatně,dejte,prosím doma Kinedryl.

           - s sebou do batůžku pití s uzávěrem,kapesnik

KONÁNÍ ŘÍJNOVÝCH AKCÍ JE ZÁVISLÉ NA SITUACI A NAŘÍZENÍ VLÁDY. VŠE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT.

8.10.(čt) - návštěva kina(pásmo pohádek - Za kamarády z televize) 20 Kč

9.10.(pá) - plavání 4.lekce

13.10.(út) - náhradní plavání za 18.9.(5.lekce)

16.10.(pá) - plavání 6.lekce

20.10.(út) - náhradní plavání za 18.12.(7.lekce)

23.10.(pá) - plavání 8.lekce

28.10.(st) -státní svátek

29.10.-30.10. - podzimní prázdniny(ZŠ) - omezený provoz, nahlašte docházku svých dětí. V tyto dny nepíšete omluvenky!

 

Zatím bez termínu:  návštěva městské knihovny s besedou

                                   možnost využití tělocvičny ZŠ- Bratří Čapků

 Říjnové vycházky využijeme ke sběru plodů podzimu,barevných listů k tvoření v MŠ.

 Za příznivého (větrného) počasí určitě zavítáme na kopec Velbaba se svými draky.
 

MS Úpice, 29.09.2020

ZÁŘÍ V KOPRETINÁCH

   Milé děti a milí rodičové,vítejte v novém školním roce ve třídě Kopretin!!!

   Doufáme,že si školkovské radovánky konečně v klidu užijeme.Přesto bude nutné dbát bezpečnostních pokynů

   z důvodu dalšího případného šíření koronaviru.Prosíme vás proto,aby děti měly v šatně v sáčku uschovanou roušku,

   ručník si děti mohou přinést z domova (podepsaný jako všechny osobní věci).

   Důležité informace budou vždy vyvěšeny v šatně naší třídy,tak prosíme,čtěte!!!

   Letošní třídní program má název:" Putování s Ferdou Mravencem"

  Skamarádíme se nejen s Ferdou,ale i jeho přáteli - Broukem Pytlíkem,Beruškou,Hlemýžděm...

  A jaké akce vás čekají v měsíci září???

  1.9.(út) - přivítáme a seznámíme se s novými dětmi ve třídě a zbytek týdne budeme vzpomínat nejrůznějšími

               činnostmi na prázdninové zážitky,osvěžíme si některá školkovská pravidla,režim dne,poučíme děti

              o bezpečnosti ve školce,na zahradě i na vycházkách mimo školku...

 8.9.(út) - Informační schůzka s rodiči v naší třídě od 15:30

            - Účast jednoho z rodičů nutná! Těšíme se na vás,přijďte včas.Děkujeme uč.

 10.9.(čt) - projekt Motýli( naučný program v MŠ) dopoledne

 11.9.(pá) - 1.lekce plavání pro přihlášené děti.

               Všechny informace budou vyvěšeny v šatně,popř.se ptejte uč.ve třídě.

  18.9.(pá) - "Planetárium v MŠ" naučný dopolední program pro děti

  18.9.(pá) - plavání 2.lekce

  23.9.(st) - návštěva" Domu pod jasanem" (ukázka lid.řemesel,výtv.technik,zábavné tvoření dětí)

                                     - Trutnov -Voletiny (doprava dětí autobusem)

 25.9.(pá) - 3.lekce plavání

 28.9.(po) - státní svátek

 

 

 

MS Úpice, 31.08.2020