Květen v Kopretinách

Květen v Kopretinách

Květen v Kopretinách

06.05.2024


Květen v Kopretinách 

  • Skřítek Vítek u maminky
  • Skřítek jede na kole
  • život v trávě
  • výlet do Vesmír

​- měsíc květen zahájíme přípravou na Den matek ,která bude zahrnovat nácvik básní a písní,ale i tvořivé vyrábění dárečků pro maminku.

- následující týden bude ve znamení dopravy , silničním pravidlům a dopravním prostředkům.

- v druhé polovině měsíce budeme pozorovat život v trávě, vysvětlíme si důležitost hmyzu na planetě a naučíme se zacházet a elektron.mikroskopem.

- v závěru měsíce se vydáme do Vesmíru ( návštěva hvězdárny )

Akce  v květnu :

  • 16.5. Akademie MŠ Úpice, " Letíme do Vesmíru "- 10 hod -vystoupení pro školy ,16 hod pro veřejnost  (víz. letáček v šatně mš)
  • 17.5. výlet na farmu do Velkých Svatoňovic , společně se třídou Motýlků 
  • 24.5. divadlo " Šikulka " v MŠ 
  • 28.5. ekologický program Mraveniště  ( 50,-)
  • 30.5.Dětský den na ZŠ Bří. Čapků - dopoledne ,tělocvična ZŠ